ไม่เคยเป็นตัวร้าย ในชีวิตของมนุษย์

ไม่เคยเป็นตัวร้าย ในชีวิตของมนุษย์

ไม่เคยเป็นตัวร้าย เกมการพนันอยู่ของมันดีๆ ยาเสพติด ก็อยู่ของมันดีๆ สสารทุกอย่างบนโลกเกิดขึ้นมาก่อนมนุษย์จะจำความได้ หรือจะใช้ไฟเป็นเสียด้วยซ้ำ แต่ด้วยความดื้อ ความสน และความอยากรู้อยากเห็น รวมถึงความโลภของมนุษย์นั้นล้วนสร้างสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาตามมา

เช่นเดียวกัน ความดีจะไม่เกิดหากเราไม่ลงมือทำ ความชั่วก็จะไม่เกิด หากเราไม่ลงมือทำ เหมือนกับ จีคลับ มือถือ ที่มันต้องอยู่ของมันดีๆ แล้วเราก็ไปใช้งานมัน แต่ถ้าเราใช้งานไม่ดี ก็จะเกิดเป็นความชั่วร้ายเข้ากัดกินชีวิตของเรา หรือถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์ ก็จะสร้างความรุ่งโรจน์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ไม่เคยเป็นตัวร้าย เกมการพนันอยู่ของมันดีๆ ยาเสพติด ก็อยู่ของมันดีๆ สสารทุกอย่างบนโลกเกิดขึ้นมาก่อนมนุษย์จะจำความได้ หรือจะใช้ไฟเป็น

ตัวร้ายคือความคิดและจิตใจของมนุษย์ ไม่เคยเป็นตัวร้าย

การพนัน หรือ จีคลับ มือถือ ไม่เคยบังคับให้มนุษย์มาใช้งาน เช่นเดียวกับยาเสพติด ซ้ำร้าย ไม่เคยบังคับให้ต้องมาใช้งานมันในทางที่ผิดด้วยเช่นกัน สิ่งที่เกิดเป็นโทษได้นั้นเกิดจากหัวใจที่เน่าเฟะของมนุษย์ต่างหาก

หากเราใช้ จีคลับ มือถือ ให้เป็นประโยชน์ ก็เหมือนกับยาเสพติดที่ใช้ในทางที่ถูกที่ควรในการระงับอาการเจ็บปวดได้ด้วยนั่นเอง ทุกสิ่งล้วนมีข้อดีข้อเสียในตัวมันเอง แต่สิ่งที่ทำให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คือมนุษย์ และการพุ่งเป้าสนใจ หลับตาหนึ่งข้างไม่เห็นความดีและมุ่งเป้าไปที่ความเลวร้ายของมันเพียงอย่างเดียว 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Credit ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ